Altın Avcıları: En İyi Erkek Oyuncu

Film | Yönetmen | Erkek Oyuncu | Kadın Oyuncu
Yardımcı Erkek Oyuncu | Yardımcı Kadın Oyuncu
Özgün Senaryo | Uyarlama Senaryo
Uluslararası Film | Animasyon | Belgesel


ALİ ERCİVAN (@aliercivan) | ARAS BAYRAM (@aras_bayram) | ASLI ILDIR (@asliildir) | EMRE EMİNOĞLU (@thebalkabaa)
ENGİN ERTAN (@enginertan79) | ENZEL YILMAZ (@enzelyilmaz) | KAAN DENK (@kaandenk) | KAAN KARSAN (@kkarsan)
MELİKŞAH ALTUNTAŞ (@meliksahtas) | MELİS BEHLİL (@melisbehlil) | SEDA ARTAR (@sedart) | UMUR ÇAĞIN TAŞ (@umurtas)

Oppenheimer

Ali Ercivan
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Cillian Murphy
Oppenheimer
2 Paul Giamatti
The Holdovers
3 Bradley Cooper
Maestro
4 Jeffrey Wright
American Fiction
5 Colman Domingo
Rustin
Oppenheimer

Aras Bayram
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Cillian Murphy
Oppenheimer
2 Bradley Cooper
Maestro
3 Leonardo DiCaprio
Killers of the Flower Moon
4 Paul Giamatti
The Holdovers
5 Colman Domingo
Rustin
Oppenheimer

Aslı Ildır
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Cillian Murphy
Oppenheimer
2 Bradley Cooper
Maestro
3 Jeffrey Wright
American Fiction
4 Leonardo DiCaprio
Killers of the Flower Moon
5 Paul Giamatti
The Holdovers

Oppenheimer

Emre Eminoğlu
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Cillian Murphy
Oppenheimer
2 Paul Giamatti
The Holdovers
3 Bradley Cooper
Maestro
4 Leonardo DiCaprio
Killers of the Flower Moon
5 Jeffrey Wright
American Fiction

Engin Ertan
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Paul Giamatti
The Holdovers
2 Cillian Murphy
Oppenheimer
3 Jeffrey Wright
American Fiction
4 Bradley Cooper
Maestro
5 Leonardo DiCaprio
Killers of the Flower Moon

Enzel Yılmaz
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Paul Giamatti
The Holdovers
2 Cillian Murphy
Oppenheimer
3 Bradley Cooper
Maestro
4 Jeffrey Wright
American Fiction
5 Leonardo DiCaprio
Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Kaan Denk
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Cillian Murphy
Oppenheimer
2 Paul Giamatti
The Holdovers
3 Bradley Cooper
Maestro
4 Leonardo DiCaprio
Killers of the Flower Moon
5 Jeffrey Wright
American Fiction
Oppenheimer

Kaan Karsan
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Cillian Murphy
Oppenheimer
2 Paul Giamatti
The Holdovers
3 Bradley Cooper
Maestro
4 Jeffrey Wright
American Fiction
5 Colman Domingo
Rustin
Oppenheimer

Melikşah Altuntaş
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Cillian Murphy
Oppenheimer
2 Bradley Cooper
Maestro
3 Jeffrey Wright
American Fiction
4 Paul Giamatti
The Holdovers
5 Andrew Scott
All of Us Strangers

Melis Behlil
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Paul Giamatti
The Holdovers
2 Cillian Murphy
Oppenheimer
3 Jeffrey Wright
American Fiction
4 Bradley Cooper
Maestro
5 Colman Domingo
Rustin

Seda Artar
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Paul Giamatti
The Holdovers
2 Cillian Murphy
Oppenheimer
3 Bradley Cooper
Maestro
4 Jeffrey Wright
American Fiction
5 Leonardo DiCaprio
Killers of the Flower Moon

Umur Çağın Taş
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Paul Giamatti
The Holdovers
2 Cillian Murphy
Oppenheimer
3 Bradley Cooper
Maestro
4 Jeffrey Wright
American Fiction
5 Andrew Scott
All of Us Strangers