Altın Avcıları: En İyi Özgün Senaryo

Film | Yönetmen | Erkek Oyuncu | Kadın Oyuncu
Yardımcı Erkek Oyuncu | Yardımcı Kadın Oyuncu
Özgün Senaryo | Uyarlama Senaryo
Uluslararası Film | Animasyon | Belgesel


ALİ ERCİVAN (@aliercivan) | ARAS BAYRAM (@aras_bayram) | ASLI ILDIR (@asliildir) | EMRE EMİNOĞLU (@thebalkabaa)
ENGİN ERTAN (@enginertan79) | ENZEL YILMAZ (@enzelyilmaz) | KAAN DENK (@kaandenk) | KAAN KARSAN (@kkarsan)
MELİKŞAH ALTUNTAŞ (@meliksahtas) | MELİS BEHLİL (@melisbehlil) | SEDA ARTAR (@sedart) | UMUR ÇAĞIN TAŞ (@umurtas)

Ali Ercivan
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Anatomy of a Fall
2 The Holdovers
3 Past Lives
4 The Boy and the Heron
5 May December

Aras Bayram
Son güncelleme: 22 Ocak
1 The Holdovers
2 Past Lives
3 Anatomy of a Fall
4 Maestro
5 May December

Aslı Ildır
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Anatomy of a Fall
2 The Holdovers
3 Past Lives
4 Maestro
5 May December

Emre Eminoğlu
Son güncelleme: 22 Ocak
1 The Holdovers
2 Anatomy of a Fall
3 Past Lives
4 Maestro
5 May December

Engin Ertan
Son güncelleme: 22 Ocak
1 The Holdovers
2 Anatomy of a Fall
3 Past Lives
4 May December
5 The Boy and the Heron

Enzel Yılmaz
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Anatomy of a Fall
2 The Holdovers
3 Past Lives
4 May December
5 Maestro

Kaan Denk
Son güncelleme: 22 Ocak
1 The Holdovers
2 Past Lives
3 Anatomy of a Fall
4 May December
5 Maestro

Kaan Karsan
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Anatomy of a Fall
2 The Holdovers
3 Past Lives
4 May December
5 Maestro

Melikşah Altuntaş
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Anatomy of a Fall
2 Maestro
3 May December
4 Past Lives
5 The Holdovers

Melis Behlil
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Anatomy of a Fall
2 Past Lives
3 The Holdovers
4 May December
5 Maestro

Seda Artar
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Anatomy of a Fall
2 Past Lives
3 The Holdovers
4 May December
5 Maestro

Umur Çağın Taş
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Anatomy of a Fall
2 The Holdovers
3 Past Lives
4 May December
5 Maestro