Altın Avcıları: En İyi Uyarlama Senaryo

Film | Yönetmen | Erkek Oyuncu | Kadın Oyuncu
Yardımcı Erkek Oyuncu | Yardımcı Kadın Oyuncu
Özgün Senaryo | Uyarlama Senaryo
Uluslararası Film | Animasyon | Belgesel


ALİ ERCİVAN (@aliercivan) | ARAS BAYRAM (@aras_bayram) | ASLI ILDIR (@asliildir) | EMRE EMİNOĞLU (@thebalkabaa)
ENGİN ERTAN (@enginertan79) | ENZEL YILMAZ (@enzelyilmaz) | KAAN DENK (@kaandenk) | KAAN KARSAN (@kkarsan)
MELİKŞAH ALTUNTAŞ (@meliksahtas) | MELİS BEHLİL (@melisbehlil) | SEDA ARTAR (@sedart) | UMUR ÇAĞIN TAŞ (@umurtas)

Ali Ercivan
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Poor Things
2 Killers of the Flower Moon
3 Oppenheimer
4 Barbie
5 American Fiction

Aras Bayram
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Killers of the Flower Moon
2 Poor Things
3 Oppenheimer
4 The Zone of Interest
5 Barbie

Aslı Ildır
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Killers of the Flower Moon
2 Poor Things
3 Oppenheimer
4 American Fiction
5 The Zone of Interest

Barbie

Emre Eminoğlu
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Barbie
2 Poor Things
3 Killers of the Flower Moon
4 Oppenheimer
5 American Fiction

Engin Ertan
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Poor Things
2 Killers of the Flower Moon
3 The Zone of Interest
4 American Fiction
5 Oppenheimer

Enzel Yılmaz
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Poor Things
2 Oppenheimer
3 Barbie
4 Killers of the Flower Moon
5 The Zone of Interest

Kaan Denk
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Poor Things
2 Killers of the Flower Moon
3 Oppenheimer
4 American Fiction
5 Barbie

Kaan Karsan
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Poor Things
2 American Fiction
3 Oppenheimer
4 Killers of the Flower Moon
5 The Zone of Interest

Melikşah Altuntaş
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Poor Things
2 Killers of the Flower Moon
3 Oppenheimer
4 American Fiction
5 Barbie

Melis Behlil
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Poor Things
2 Oppenheimer
3 Barbie
4 American Fiction
5 All of Us Strangers

Seda Artar
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Poor Things
2 Oppenheimer
3 Barbie
4 Killers of the Flower Moon
5 The Zone of Interest
Barbie

Umur Çağın Taş
Son güncelleme: 22 Ocak
1 Barbie
2 Poor Things
3 American Fiction
4 Oppenheimer
5 Killers of the Flower Moon