Altın Avcıları: En İyi Uluslararası Film

Film | Yönetmen | Erkek Oyuncu | Kadın Oyuncu
Yardımcı Erkek Oyuncu | Yardımcı Kadın Oyuncu
Özgün Senaryo | Uyarlama Senaryo
Uluslararası Film | Animasyon | Belgesel


ALİ ERCİVAN (@aliercivan) | ARAS BAYRAM (@aras_bayram) | ASLI ILDIR (@asliildir) | EMRE EMİNOĞLU (@thebalkabaa)
ENGİN ERTAN (@enginertan79) | ENZEL YILMAZ (@enzelyilmaz) | KAAN DENK (@kaandenk) | KAAN KARSAN (@kkarsan)
MELİKŞAH ALTUNTAŞ (@meliksahtas) | MELİS BEHLİL (@melisbehlil) | SEDA ARTAR (@sedart) | UMUR ÇAĞIN TAŞ (@umurtas)

Ali Ercivan
Son güncelleme: 22 Ocak
1 All Quiet on the Western Front
2 Argentina, 1985
3 The Quiet Girl
4 Return to Seoul
5 Close

Aras Bayram
Son güncelleme: 22 Ocak
1 All Quiet on the Western Front
2 Argentina, 1985
3 Decision to Leave
4 Close
5 Bardo

Aslı Ildır
Son güncelleme: 22 Ocak
1 All Quiet on the Western Front
2 Decision to Leave
3 Argentina, 1985
4 The Quiet Girl
5 Close

Emre Eminoğlu
Son güncelleme: 22 Ocak
1 All Quiet on the Western Front
2 Decision to Leave
3 Argentina, 1985
4 The Quiet Girl
5 Close

Engin Ertan
Son güncelleme: 22 Ocak
1 All Quiet on the Western Front
2 Argentina, 1985
3 The Quiet Girl
4 Return to Seoul
5 EO

Enzel Yılmaz
Son güncelleme: 22 Ocak
1 All Quiet on the Western Front
2 Argentina, 1985
3 Decision to Leave
4 Close
5 The Quiet Girl

Kaan Denk
Son güncelleme: 22 Ocak
1 All Quiet on the Western Front
2 Argentina, 1985
3 Decision to Leave
4 The Quiet Girl
5 Close

Kaan Karsan
Son güncelleme: 22 Ocak
1 All Quiet on the Western Front
2 Argentina, 1985
3 Close
4 Decision to Leave
5 EO

Melikşah Altuntaş
Son güncelleme: 22 Ocak
1 All Quiet on the Western Front
2 Argentina, 1985
3 Decision to Leave
4 Holy Spider
5 Close

Melis Behlil
Son güncelleme: 22 Ocak
1 All Quiet on the Western Front
2 Argentina, 1985
3 Decision to Leave
4 Close
5 Joyland

Seda Artar
Son güncelleme: 22 Ocak
1 All Quiet on the Western Front
2 Close
3 Saint Omer
4 The Quiet Girl
5 Corsage

Umur Çağın Taş
Son güncelleme: 22 Ocak
1 All Quiet on the Western Front
2 Argentina, 1985
3 Decision to Leave
4 The Quiet Girl
5 Saint Omer